Category: Blawg

Điều Kiện Để Chủ Đầu Tư Được Ký Hợp Đồng Mua Bán Nhà ở Hình Thành Trong Tương Lai

Để nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, văn bản của Sở Xây dựng thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua (nếu có) là điều kiên tiên quyết. Đây là sự kiện phải xảy ra trước tiên (“Sự kiện 1”).
Việc Ngân hàng cấp bảo lãnh cho CĐT là sự kiện diễn ra sau Sự kiện 1 (“Sự kiện 2”).
Xét về logic, Sự kiện 2 không là điều kiện bắt buộc để Sự kiện 1 xảy ra; nhưng Sự kiện 1 sẽ là điều kiện đủ để Sự kiện 2 diễn ra.

Continue Reading
MIỄN HAY GIẢM TIỀN THUÊ VĂN PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN ÁP DỤNG CHỈ THỊ 16

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, ở góc độ kinh doanh, hoạt động cho thuê và thuê văn phòng làm việc hay mặt bằng kinh doanh (MBKD) là mối quan hệ bị tổn thương ngày càng sâu và rộng. Chính sách “ai ở đâu thì ở đó” đã “đóng cửa” văn phòng/mặt bằng của hầu hết doanh nghiệp với đại đa số các lĩnh vực kinh doanh. Vậy tiền thuê MBKD sẽ được MIỄN hay GIẢM?

Continue Reading
Go To Top