Copyright Policy

Copyright Policy

Toàn bộ nội dung đã được dịch, viết và đăng lên đều thuộc bản quyền của Vietnam Law Mentor (ngoại trừ các bài viết được nêu rõ bản quyền của bên thứ ba và nội dung trích dẫn được đặt trong dấu ngoặc kép).

Mọi nguồn tin trích đăng toàn bộ hoặc một phần các bài viết đều phải nêu rõ nguồn Vietnam Law Mentor kèm theo link gốc bài viết. Trích dẫn cho mục đích thương mại là không được phép, trừ trường hợp có sự đồng ý của Vietnam Law Mentor.

Mọi vấn đề liên quan đến việc sao chép, đăng tải, sử dụng bài viết cho mục đích thương mại, cũng như trao đổi, cộng tác, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: tvquanlaw@gmail.com.

Xin chân thành cám ơn!

Go To Top