WEEKLY TASKS FOR LEGAL ENGLISH GROUP

WEEKLY TASKS FOR LEGAL ENGLISH GROUP

Weekly Task là 1 trong số các ideas cho Group Zalo Tự học TAPL (https://zalo.me/g/bdcifs763). Qua các Weekly Task, các bạn tự thực hành và sẽ được chia sẻ, giải thích cách hiểu cụ thể hơn. Việc hướng dẫn có thể được chia sẻ lên kênh YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCl9teN_4a4czg6EVg_VS3eA) hoặc trong Group Zalo, tùy chủ đề mà Quân định hướng cho các bạn.

Việc định hướng, hỗ trợ là miễn phí nhưng cái giá của nó là sự cam kết của các bạn cho việc học cũng như sẵn sàng chia sẻ lại kiến thức cho người khác.

Đừng quên like fanpage (https://www.facebook.com/vietnamlawmentor) và kênh Youtube để động viên chương trình và theo dõi các thông tin sắp tới.

Tổng hợp 3 WTs đến ngày 04/10/2021:

Thân!

Go To Top